Bu aracın temel amacı, özel prosedür ve/veya kabul ihtiyaçları olan kişilerin zamanında belirlenmesini kolaylaştırmaktır. İltica prosedürü ve kabul sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir. Bu araç, iltica prosedürü ve kabul sürecine katılan yetkililer için pratik bir destek aracı olup tıp, psikoloji ve iltica süreci dışındaki diğer konular hakkında uzman bilgiyi koşul olarak gerektirmez.