Bu araç nasıl kullanılır?

Bu aracı kimler kullanmalıdır?

Sorumlu görevli

“Sorumlu görevli” ifadesi, uluslararası koruma başvurusunda bulunan bir başvuru sahibi ile potansiyel olarak ilişki ve etkileşim içinde olabilecek tüm yetkilileri kapsayacak şekilde genel bir ifade olarak kullanılır. Bu kişiler arasında sınır muhafızları, polis memurları, kayıt görevlileri, kabul görevlileri, sosyal hizmet görevlileri, karar makamının vaka görevlileri vb. yer alabilir. Araç tıp, psikoloji, insan kaçakçılığı ve ilgili diğer alanlarda uzman bilgiye sahip olmayan kişiler için tasarlanmıştır. Bu sebeple, özel ihtiyaçların pek çok kategorisi için, bu araca dayalı tanımlama yalnızca başlangıç niteliğinde olacak ve bir uzmana yönlendirilerek takip edilmesi gerekecektir. Dahası, araç tek bir sorumlu görevliden bahsetse de, tanımlama ve destek konusunda çok disiplinli ve farklı alanlardan uzmanları bir araya getiren bir yaklaşımı benimsemek, iyi bir uygulama olarak teşvik edilebilir.
 
Aracı öncelikle AB+ yetkilileri için tasarladık; bununla birlikte, araç, uluslararası koruma başvurusunda bulunan başvuru sahipleri ile temas halinde olan diğer tüm çalışanlar için de yararlı olabilir.

Aracın farklı kısımları nasıl kullanılır?

Mevcut vakaya, elinizdeki bilgilere ve amacınıza bağlı olarak IPSN aracının farklı kullanım şekilleri bulunur.

IPSN aracının odak noktası, tanımlamadır. Bu sebeple, göstergelerin kullanılması normalde sizin “ilk adımınız” olacaktır. Ardından, vaka hakkında sahip olduğunuz ek bilgiler, bilgileriniz ve deneyimlerinize dayalı olarak bir değerlendirme yapmanız ve özel ihtiyaçları olan belirtilmiş kişi kategorileri arasından göz önünde bulundurmak istediğiniz kişileri seçmeniz gerekecektir (“adım 2”). İltica sistemindeki rolünüz ve ilgili davaya olan ilginize göre, destek aşamalarından bir ya da daha fazlasını seçebilirsiniz (“adım 3”).

Alternatif olarak, doğrudan “özel ihtiyaçlar” bölümü altındaki içeriğe ulaşabilirsiniz.
 
“Destek” bölümü altındaki yönlendirmeye ulaşmak için, ilgili aşamayı ve bir veya birden fazla kategoriyi seçmeniz gerekir; zira belirtilmiş önlemler kategorilere özel geliştirilmiştir.
 
Farklı bölümler hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki gibidir.
 

Göstergeler nasıl kullanılır?

 

 
“Adım bir”
 
Göstergelerin kullanılması, özel ihtiyaçların tanımlanması süreci halihazırda gerçekleştirilmemişse ve ilgili bir kategori ve/veya destek aşaması hakkında doğrudan ilave bilgiye erişmek istemiyorsanız, normalde IPSN aracındaki “ilk adımınız” olacaktır.
Tanımlama sürecini kolaylaştırmak amacıyla, göstergeler (yaş, aile durumu, psikososyal göstergeler, çevresel göstergeler gibi) kategoriler ve bazı durumlarda alt kategoriler altında gruplandırılır. Her gösterge özel ihtiyaçları bulunan bir ya da daha fazla kişi kategorisi ile bağlantılıdır.
 
Gözlemlerinize veya mevcut diğer bilgilere dayalı olarak bireysel başvuru sahibi için geçerli olduğunu düşündüğünüz sayıda göstergeyi seçmelisiniz. Bazı göstergeleri sürecin erken aşamalarında tespit etmek oldukça kolay olmakla birlikte, bazıları ise ancak sonraki bir aşamada (örneğin, ciddi bir hastalık tanısı konduğunda) belirgin hale gelir ya da bunların ayırt edilmesi daha zor olabilir (örneğin, bir başvuru sahibinin akıl sağlığında meydana gelen kötüleşme). Bu sebeple, yeni göstergeler belirgin hale geldiğinde aracın yeniden değerlendirilmesi gerekir.
 
Psikososyal göstergeler: “Psikosyosyal göstergeler” bölümünde yer alan göstergeler ile herhangi bir klinik tanıda bulunamayacağınız hususu vurgulanmalıdır. Diğer göstergeler bakımından ise, görüşleriniz ve uluslararası koruma başvurusunda bulunan başvuru sahipleri ile çalışırken edindiğiniz deneyimlerinize göre geçerli olduğunu düşündüğünüz göstergeleri seçmekte serbestsinizdir: Bu kişi, diğerleri ile karşılaştırıldığında, depresif bir duygudurumunda, içine kapanık, başkalarından kaçınıyor mu görünüyor? vb. gibi.  Bu başlangıç tanımlamasına göre, başvuru sahibinin ek değerlendirme ve yardıma yönlendirilmesi gerektiğini görebilirsiniz.
 
Göstergeler kesinlikle sorumlu görevlinin başvuru sahibine doğrudan sorması gereken bir soru listesi anlamına gelmemektedir. Göstergelerin nasıl tespit edilebileceği konusunda daha fazla bilgi için “kanıtlara” ilişkin bölümlere bakabilirsiniz.
 

“Özel ihtiyaçlar” bölümünde ne var?

 

Özel ihtiyaçlara ait kategorilerin her birinde “bu kategori hakkında” başlıklı bir açılış bölümü yer alır ve bu bölümde, kategoriye ilişkin bağlamın bir kısmı ile tanımlama ve kişinin iltica prosedüründe sahip olabileceği özel ihtiyaçlar ile ilgili ilave genel bilgiler sağlar. Bunu, özel ihtiyaçlar ile bağlantılı tüm göstergelerin sıralandığı bir bölüm ve ardından mevcut olabilecek ilgili kanıtlara (örneğin, kişisel bir beyan ya da tıbbi kanıt) ilişkin bir bölüm izler. Sonuçlarda, bazı diğer kategorilerin işaretlemiş olduğunuz kategoriler ile yakından ilişkili olduğu ve bu sebeple, eklemeye ve göz önünde bulundurmaya değer olduğu hatırlatılacaktır.

“Adım iki”
 
İşaretlenmiş gösterge sayısı, göstergelerin bağlantılı olduğu özel ihtiyaçları bulunan kişilere ait kategorinin (kategorilerin) yanında görülebilecektir. Ardından, bu kategorilerden hangilerinin ilgili başvuru sahibi ile ilişkili olabileceği konusunda ek bir değerlendirme yapmalısınız; vaka dosyasında mevcut ek bilgilere göre halihazırda bazılarını hariç bırakmış olabilirsiniz. İşaretlenmiş kategori sayısı elbette doğrudan bir uygunluk ölçüsü değildir; göstergeler doğal olarak araçta yansıtılmamış farklı bir ağırlığa sahip olacaktır. Örneğin, “refakatsiz (çocuk)” kategorisini işaretlemek, başvuru sahibinin refakatsiz ve reşit olmayan bir çocuk olduğunun açık bir göstergesidir. Bununla birlikte “yüksek uyarılma seviyeleri” ve “uyku bozuklukları” kategorilerini seçmek, başvuru sahibinin işkence, tecavüz ya da diğer ciddi psikolojik, fiziksel ya da cinsel şiddet türlerine maruz kalmış olduğu anlamına gelmek zorunda değildir; ancak, bu kategorilerin yanındaki sayı bir önceki örnekten daha büyük olacaktır. Sorumlu görevlinin tasarrufundaki yöntemler ve potansiyel olarak uzmana yönlendirilme yolu da dahil olmak üzere, pek çok vakada ek değerlendirme yapılması gerekecektir.
 
Bu “adım iki” değerlendirmesini yaptıktan sonra, ek bilgi elde etmek için uygun olduğunu düşündüğünüz kategorileri işaretleyebilirsiniz.
 
Doğrudan erişim
 
Bazı vakalarda, özel ihtiyaçların tanımlaması halihazırda yapılmıştır ve ilgili kategorilere bunları seçerek doğrudan erişebilirsiniz.

“Destek” bölümünde ne var?

İlgilendiğiniz kategoriyi seçtikten sonra, özel prosedür garantileri ve/veya kabul desteğinin olası önlemleri hakkında kısa yönlendirme almak için ilgili aşamayı (aşamaları) da seçebilirsiniz:

Her aşama sorumlu görevlinin göz önünde bulundurması gereken çeşitli aksiyonlar (kişisel mülakat odasında yapılacak düzenlemeler, tıbbi hizmetlere yönlendirme gibi) içerir. Bu araçta ileri sürülen eylemler tanımlayıcı değildir ve münferit çözümler gerekebilir; ancak, bu bölümlerde yer alan kısa yönlendirme, ilgili AB standartları doğrultusunda göz önünde bulundurulması gerekenlerin göstergesidir.
 
Kabul desteğinin prosedür adımlarından biri olduğu düşünülse de, kabulün tekil bir adım olmadığı ve kabul desteğinin prosedür adımları süresince ilgili olduğu vurgulanmalıdır.