Home

Göstergeler

Bu araç, iltica prosedürü ve kabul sürecine katılan yetkililer için pratik bir destek aracı olup tıp, psikoloji ve iltica süreci dışındaki diğer konular hakkında uzman bilgiyi koşul olarak gerektirmez.

Göstergeler kullanıcının görüşüne dayalı olarak işaretlenecektir. Göstergelerin işaretlenmesi, özel ihtiyaçları olan kişilerin olası ilgili kategori (kategoriler) ile bağlantılandırılmasını sağlar. Kullanıcı daha sonra belirtilmiş kategorilerden hangilerinin ilgili olabileceğine karar vermelidir.

Özel ihtiyaçlar

Araçta özel prosedür ve/veya kabul ihtiyaçları bulunan 14 başvuru sahibi kategorisi yer alır ve bu kategoriler, AB iltica müktesebatı ile AB+ Ülkelerinin uygulamasını yansıtır. Liste kısmi bir liste olup tanımlama daima bireysel bir süreç olmalıdır.

Her kategori için, araçta tanımlama açısından önemli bilgiler ile kişiye özel destek önlemleri yer alır.

Destek

Araç dört prosedür aşamasını kapsar: ilk temas - başvuruda bulunma; başvuruyu sunma; kişisel mülakat; ilk vaka iltica prosedürünün tamamlanması ve kabul desteği.

Bu aşamalar her bir kategori ile potansiyel olarak ilgili destek önlemleri hakkında kısa genel yönlendirmeler içerir. Başvuru sahibinin özel ihtiyaçlarının birden fazla kategoriye girmesi halinde, destek önlemleri bunu yansıtacak şekilde uygun hale getirilecektir.